Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Centar za socijalni rad

Č I T L U K

 

Broj:2368 /21

Datum: 16.08. 2021.

ŽUPNI URED ČITLUK

ŽUPNI URED MEĐUGORJE

ŽUPNI URED ČERIN

ŽUPNI URED GRADNIĆI

ŽUPNI URED GRADINA

ŽUPNI URED TEPČIĆI

  

 

 

Predmet: Obavijest o reviziji dodatka na djecu, dostavlja se

 

Poštovani,

molimo Vas da usmeno pročitate na nedjeljnim svetim misama i objavite u pisanoj formi u župnom glasniku obavijest za korisnike prava dodatka za djecu u općini Čitluk, kako isti ne bi izgubili pravo na novčanu naknadu u tekućem razdoblju.

 

Člankom 22. Zakona o zaštiti obitelji s djecom HNŽ, je određeno da je korisnik dodatka na djecu dužan  u svakoj kalendarskoj godini u razdoblju od 1. rujna do 31. listopada dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava, a za dijete koje se nalazi na redovitom školovanju i dokaz o nastavku školovanja.

 

Korisnici koji ostvaruju pravo na dječji dodatak za djecu do 18. godine života, dokumentaciju moraju obnoviti najkasnije do 30.09.2021. godine, a korisnici koji ostvaruju pravo na djecu koja pohađaju visokoškolske ustanove (fakultete) u Bosni i Hercegovini, dokumentaciju moraju obnoviti najkasnije do 31.10.2021. godine.

 

Za sve dodatne informacije roditelji i staratelji čija su djeca korisnici prava na dječji dodatak mogu se obratiti radnim danom od 8 do 14 h u Centar za socijalni rad Čitluk na adresi Trg Duhanski broj 6. ili na telefon 036/640-131.

 

 

 

 

 

 

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ČITLUK