Danas je Blagovijest ili Naviještenje Gospodinovo.

Svetkovina u spomen na događaj kad je arkanđeo Gabrijel navijestio blaženoj Djevici Mariji da će začeti sina po Duhu Svetom i nadjenuti mu ime Isus.