“Na kraju sam postao novinar. Mrzio sam to raditi, ali nisam mogao naći pošten posao.”

                                                                         Mark Twain