“Od slobodnog čovjeka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovjek slobodan i u zatvoru. “

                                                                         

                                                                                          PLATON