“Bože, ne tražim lakši teret,
već snažnija ramena.”

                                             

                                                      Sveti Augustin